HISTORIE BRANDWEER RILLAND-BATH

VAN EMMER TOT AUTOSPUIT.

 

 

 

KLIK OP DE GOUDE ONDERSTREEPTE WOORDEN VOOR EEN FOTO.

 

 

Uit archiefstukken blijkt dat rond het jaar 1800, emmers water en ladders de belangrijkste attributen waren om branden te weren in Rilland en Maire, Bath en Fort Bath.

Eigenlijk was er nog geen spraken van een geheel van personeel en gereedschappen om voorkomende branden te blussen.

Bij brand hielp iedereen die maar kon, vrijwillig of niet!

In 1938 werd het materieel (49 emmers en 21 ladders) van officiŽle zijde aangevuld met een BRANDSPUIT.

Met de komst van de brandspuit kwam er ook een nieuw reglement uit.

Voortaan moest al het brand en blusgereedschap op regelmatige tijden worden gecontroleerd en met de brandspuit waren openbare oefeningen verplicht.

Inmiddels werd ook in de gemeente Rilland en Maire een brandspuit aangeschaft.

Tot 1946 heeft men hiermee gewerkt.

 

1946 - Heden

 

Het eerste gemotoriseerde gereedschap voor brandbestrijding werd in 1946  door de gemeente Rilland-Bath gekocht uit een Engelse legerdump.

Het was een motorpomp ( HARLAND middel vermogen pomp) welke in 1948 aangevuld werd met een JEEP, welke afkomstig was uit het oorlogsarsenaal.

Tot 1950 bestond de vrijwillige brandweer voornamelijk uit inwoners van Rilland die een eigen bedrijf hadden; winkeliers, bakkers,timmerlieden, de smid.

In 1950 werd besloten om een geheel nieuwe BRANDWEERPLOEG aan te stellen.

Deze bestond uit vrijwilligers die bijna allemaal in loondienst waren.

Zij werden gealarmeerd door middel van een SIRENE die boven op het gemeentehuis stond en die door haar onheilspellend geloei iedereen er op attent maakte dat er wat aan de hand was.

Toen na de watersnoodramp in 1953 al het brandweermateriaal onbruikbaar was geworden werd het korps geadopteerd door de gemeente Zaandam.

Dit hield in dat er een nieuwe brandweerauto besteld kon worden op kosten van de gemeente Zaandam.

 

Bij de firma Donkers te Chaam werd een  CHEVROLET TYPE :C8A. besteld.

De auto werd geleverd in juni 1953 en heeft 10 jaar dienst gedaan; tot maart 1963 o.a. bij  de grote brand op de boerderij van de Familie P.Nijse en bij de brand die in de nacht van 20/21 december 1952 het garagebedrijf van Piet van Hoek aan de stationsstraat in de as legde.

Inmiddels was de oude Harland motorspuit niet meer bedrijfszeker en deze werd dan ook in februari 1962 vervangen door een nieuwe motorspuit.

Het type was een PORSCHE  BIKKERS.

In 1962 werd door B&W van Rilland-Bath opdracht gegeven voor het bouwen van een nieuwe trekker-manschappenwagen.

Het werd een COMMER TYPE: WALK THRU.

Deze auto maakte zich verdienstelijk bij verschillende grote branden, o.a. bij een grote uitslaandebrand op 11 september 1968 die een ketencomplex bij de in aanbouw zijnde Kreekraksluizen op de kreekrakdam voledig in as legde.

 

Inmiddels waren de Kreekraksluizen en de autosnelweg A58  gereed gekomen.

Het verkeer over land en over water waren toegenomen en eveneens werden er steeds meer gevaarlijke stoffen vervoerd.

Dit alles verhoogde de kans op calamiteiten aanzienelijk.

Gezien dit feit en dat de Commer (inmiddels 15 jaar oud) hard aan vervanging toe was, werd door de gemeente Reimerwaal eennieuwe tas-hd (tankautospuit met hoge en lage druk) besteld.

Het werd een MERCEDES TYPE 608D.

Met deze auto kon de brandweer snel optreden op plaatsen waar niet direct water vooradig was.

In 1980 werd de motorspuitaanhanger vervangen door een nieuwe van het merk ZIEGLER.

Voorts werden er Persluchttoestellen,portofoons en een mobilofoon op de auto geplaatst.

Deze auto heeft dienst gedaan bij een groot aantalbranden en verleende hulp bij grote en kleine gebeurtenissen, o.a. ongevallen op de A58, het verweideren van omgewaaide bomen tijdens en na stormen en het assisterenbij schepen op de Rijn - Schelde - verbinding na aanvaringen en lekages..

Na 17 jaar begon dit voertuig slijtage te vertonen en voldeet niet meer aan de eisen des tijds.

 

Het werd weer tijd voor vervanging.

Er werd gekozen voor een blusvoertuig dat tevens volledig uitgerust zou zijn voor hulpverlening.

Het werd opnieuw een MERCEDES, TYPE 1117 en werd opgebouwd bij de firma TOUW.

Dit nieuwe en zeer compleet voertuig werd op vrijdag 21 april 1995 door Burgemeester Verbree van Reimerswaal aan ons korps overgedragen.

Inmiddels zijn er met dit voertuig alweer een behoorlijk aantal uitrukken gedaan.

 

 FOTO VAN DE OVERDRACHT 1         FOTO VAN DE OVERDRACHT 2

 

Er is in de loop der jaren al veel veranderd, maar 1 ding zeker niet en dat is de motivatie.

De betrokkenheid van de leden van het Rillandse brandweerkorps en hun familie was en is nog steeds op en top want;

 

EENS EEN BRANDWEERMAN ALTIJD EEN BRANDWEERMAN